Hacking the Primrose Panties

IMG_0949_Fotor (Groot)

(nederlands onderaan)

I decided to use 2 easy hacks on the Primrose panties by Bella Sunshine Designs . I’ll quickly explain how I did it, so you can do it too, it’s easy! 🙂

First up the one with the lace band. This is very very easy, just cut your lace band to the width of the panties. Make sure your lace is stretchy! The width of the band doesn’t matter, anything you like, can work! Align the top with the edge of your panties, I made sure my FOE would cover the scalloped edge.

Primrose bella sunshine designs hack

Pin the edge at the bottom too and sew that on both top and bottom to your front and back (or only front, whatever you want). Be sure to use a stretchstitch for this!

IMG_0864 (Groot)

From this point on you’ll just treat this as a normal front or back and continue construction as the instructions in the pattern suggest.  Easy right!

IMG_0866 (Groot)

The 2nd one I did is great for scrapbusting even smaller scraps. I often have enough for 1 back but not quite enough for a front to go with it. I just drew a diagonal line on my front. I just winged placement.

IMG_0854 (Groot)

Then cut that line, don’t forget you’ll need to add seam allowance where you cut your line.

IMG_0855 (Groot)

Cut 1 middle front on the fold and cut 2 side fronts mirrored.

IMG_0856 (Groot)

You’ll end up with that, just sew those pieces together right sides facing, press the seams and continue construction as the instructions suggest. Easy peasy again right? You can cut another shape, just always add seam allowance where you cut and get creative! 🙂

IMG_0951 (Groot)

(below patterns on sale till 02/15/19)

Pattern Ladies: Primrose Panties

Patternn Girls: Primrose panties

Pattern Dolls: Primrose Panties

Pattern Bundles: Bundles

Follow me on Facebook : https://www.facebook.com/diskordiascurvysewing/
Follow me on instagram: www.instagram.com/diskordiascurvysewing
Come and join our fbgroup: Diskordia’s Curvy Sewing Discussion Group
Follow my blog and get an email every time I post by entering your email at the bottom right corner.

(this blogpost contains aff. links)

*************************************************************************************
IMG_0949_Fotor (Groot)

Ik dacht laten we is gek doen en ik deed 2 makkelijke hacks met de Primrose slips van Bella Sunshine Designs . Ik zal ff snel uitleggen hoe ik deze deed, zodat jij ze ook kan doen, het is echt makkelijk! 🙂

Eerst die met de kanten band. Dit is super makkelijk, knip gewoon je kanten band even breed als je voor en achterpand. Let erop dat je rekbaar kant gebruikt! Hoe breed die band is maakt niet uit, wat jij maar leuk vindt. Leg het bovenop je pand en leg het gelijk met de bovenkant, ik heb erop gelet dat de FOE de gebogen rand van het kant zou verstoppen.

Primrose bella sunshine designs hack

Pin de rand bovenaan en onderaan vast en naai beide randen vast op je voor en achterpand. (of alleen je voorpand, wat jij maar wil! ) Gebruik hiervoor zeker een stretchsteek!

IMG_0864 (Groot)

Behandel vanaf dit punt het als elk ander voor en achterpand en volg de instructies bij het patroon om je slip verder in elkaar te zetten. Makkelijk zat toch!

IMG_0866 (Groot)

De 2de die ik deed is ideaal om nog kleinere resten op te gebruiken. Ik heb vaak genoeg voor een achterpand, maar dan niet voor nog een voorpand. Ik tekende een diagonale lijn op het voorpand. Ik heb de lat gewoon op het zicht gelegd.

IMG_0854 (Groot)

Knip deze lijn door, vergeet niet dat je naadwaarde moet toevoegen waar je hebt geknipt.

IMG_0855 (Groot)

Knip 1 “midden voorpand” op de stofvouw en 2 “zij voorpanden” gespiegeld.

IMG_0856 (Groot)

Dan krijg je dit, naai deze stukken gewoon aan elkaar met de goede kanten op elkaar, strijk die naad goed en volg de instructies bij het patroon om de slip verder in elkaar te zetten. Super makkelijk weer toch! Je kan ook een andere vorm knippen, vergeet gewoon niet om naadwaarde toe te voegen waar je knipt en wees lekker creabea! 🙂

IMG_0951 (Groot)

(onderstaande patronen zijn in sale tot 15/02/19)

Patrooon Dames: Primrose Slip

Patrooon Meisjes: Primrose Slip

Patroon Poppen: Primrose Slip

Patroon Bundels: Bundels

Volg mij op Facebook : https://www.facebook.com/diskordiascurvysewing/
Volg mij op instagram: www.instagram.com/diskordiascurvysewing
Ik heb ook een nederlandstalig fbgroepje voor alles omtrent pdfpatronen: Naaien met Pdfpatronen en een engelstalige groep rond mijn blog: Diskordia’s Curvy Sewing Discussion Group
Volg mijn blog door rechts onderaan je emailadres in te vullen en je krijgt een mailtje elke keer ik post.

(Deze blogpost bevat aff. links)

One thought on “Hacking the Primrose Panties

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s